تقویت روابط عاطفی میان کودک و والدین از طریق بازی

تقویت قوه ى تخیل کودکان

افزایش مهارت هاى حسى وتقویت هماهنگى دست و چشم

 

 

 

پنج آموزش در یک اسباب بازی

 

  • آموزش اعداد انگلیسی
  • آموزش حروف انگلیسی
  • آموزش تشخیص رنگ ها
  • تقویت حس لامسه
  • تقویت حس شنوایی و جهت یابی