تقویت روابط اجتماعى از طریق مشارکت با خواهر وبرادر و دوستان

تقویت توانایى حل مساله و تصمیم گیرى

افزایش مهارت هاى حسى وتقویت هماهنگى دست و چشم

تقویت قوه ى تخیل کودکان

توسعه خلاقیت از طریق ساخت طرح هاى ابتکارى

تقویت قوه بیان از طریق صحبت کردن در مورد آنچه ساخته اند

 

 

 

 

کلبه جنگلی

به کودکانمان در پرورش خلاقیت و افزایش تمرکز کمک مى کند TakToy کلبه جنگلى تک توى این محصول یک اسباب بازى مفید و آموزنده است که امکان بازى گروهى و خانوادگى را فراهم مى کند. مفهوم خانه و سر پناه امن که بزرگترین دغدغه همه ى مردم جهان است با روى هم گذاشتن یک به یک این قطعات شکل مى گیرد و الگویى براى تلاش آینده آنان خواهد بود. استفاده از بسته بندى مقاوم و کارآمد جمع آورى مجدد قطعات را براى دفعات زیاد فراهم مى آورد. با استفاده از محصولات تکمیلى (40 قطعه اى) امکان توسعه ى فضاى بازى فراهم مى آید. استحکام قطعات و مواد اولیه مقاوم و بهداشتى طول عمر این وسیله را براى چندین نسل فراهم مى آورد. قطعات این محصول از مواد غیر سمى بوده و براى کودکان مضر نمى باشد. طراحى فوق العاده قطعات این محصول آنرا به یک سرگرمى منحصر به فرد تبدیل کرده است . دیدن فرمائید و سازه هاى جدید خود را آپلود نمائید. www.taktoy.net از طرح ها و سازه هاى دیگران مى تواند در سایت

 

 
 

 

 

مراحل ساخت

دانلود راهنمای کامل ساخت پارک جنگلی