مفتخریم که با عرضه اسباب بازی های آموزشی در زمینه تربیت قوای جسمانی و انسانی کودکان و نوجوانان عزیز فعال باشیم و از سال 1390 تلاش خود را بر افزایش سباب بازی های جدید معطوف داشته و کلبه جنگلی آغازی در تولیدات این شرکت برای پرورش هوش و خلاقیت کودکان و نوجوانان می باشداین مجموعه با افزایش قطعات مختلف قابلیت ساخت

  • ساختمان
  • پلکان
  • حصار
  • ارابه

و حتی سازه های تخیلی را برای کودکانمان فراهم می سازد

 

 

 

 

تک توی بازی ها و سرگرمی های فکری ، آموزشی و حرکتی مختلفی را برای افزایش مهارت و خلاقیت کودکان عرضه نموده و رسالت خود را افزایش و پیشرفت قابلیت های حرکتی و ذهنی آنان قرار داده است. ما استعداد های کودکان را گنجینه هائی می دانیم که باید کشف شوند و در تمام دنیا مورد احترام و محافظت قرار گیرند. بهترین مواد اولیه ، رنگ های جذاب و بهداشتی و بسته بندی های کارا نشانه ارج نهادن اقدام تک توی به کودکان ایران زمین است.
گواهینامه ایزو 9001، استاندارد ایران و اروپا شاهدی بر کوشش ما می باشد.
آرزوی ما طلوع آفتاب کمال و دانایی تمام کودکان است.

درباره ما